Archiv - rok 2020

23.12.2020
linka
Vložena nabídka štěňat - Štěňata


18.12.2020
linka
Přejeme Vám Všem krásné a klidné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho úspěchů v rovině osobní i chovatelské.
Výbor KFB - Klub francouzských buldočků, z.s.
PF 2021


Dne 16.12.2020 byly Českou poštou rozeslány Kalendáře KFB, z.s. 2021. Prosíme, pohlídejte si jejich doručení a převezměte si je.
Za výbor KFB, z.s. Lenka Šlaufová
Kalendář KFB, z.s. 2021 Kalendář KFB, z.s. 2021


11.12.2020
linka
Pro informovanost členů ohledně plemenných znaků a zdraví francouského buldočka přidána nová záložka - ZDRAVÍ

Bonitace - 28.09.2020 Golf Club Poděbrady Výsledky

!!! Informace členům KFB, z.s. !!!
Vážení členové klubu,
musím Vás bohužel informovat, že s ohledem na trvající epidemiologická opatření, se nám v letošním roce nepodaří uspořádat členskou schůzi.

S pozdravem
Mgr. Martin Novák
předseda KFB, z.s.


11.12.2020
linka
Schůze výboru a chovatelského kolegia, 28.09.2020 Poděbrady - Zápis

Doplněn plán klubových akcí 2021 - Termíny akcí
• 06.06.2021 - Kemp Marina Orlík (Klubová výstava + Bonitace)
• 11.09.2021 - Kemp Marina Orlík (Klubová výstava + Bonitace)

Hlavní sponzoři Klubových výstav 2021
!!! Informace členům KFB, z.s. !!!
Vážení,
chtěl bych Vám připomenout, že v příštím roce proběhne volební členská schůze. Na této schůzi se bude volit kompletní výbor klubu a dozorčí rada.

Chtěl bych požádat členy našeho klubu, aby zvážili svoji možnou kandidaturu. Řada stávajících „funkcionářů“ již nebude usilovat o opětovné zvolení.

Nebojte se zapojit aktivně do vedení klubu. V průběhu příštích měsíců se můžete obrátit na kohokoliv z nás a blíže se seznámit s funkcí, na kterou byste chtěli popřípadě kandidovat.

Dovolte mi, abych upozornil, že nebude-li zvolen výbor a DR, klub ukončí svoji činnost. Dojde k jeho likvidaci v souladu s platnou legislativou.

Rád bych Vám popřál krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví!
Mgr. Martin Novák
předseda KFB, z.s.08.10.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Alvin Habrovany Breeding, fawn strakoš)03.10.2020
linka

42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020, Golf Club Poděbrady
Výsledky
Fotografie
Informace laboratoř Genomia
Vážení,
dovolte, abychom Vám předali zprávu z laboratoře Genomia a informovali Vás o testu hnědé barvy srsti specifické pro plemeno, který je nyní dostupný v laboratoři Genomia.
Hnědá barva srsti je u většiny plemen psů způsobena mutací genu TYRP1. Někteří francouzští buldočci však nenesou žádnou z dosud známých mutantních alel TYRP1, a přesto vykazují hnědé, tzv. kakaové zbarvení.
Více informací o této nemoci a odkaz pro objednání testu najdete zde: www.genomia.cz/test.
Kompletní nabídku testů pro francouzského buldočka najdete na zde: www.genomia.cz/breed.
Členové klubu mají standardně 10% slevu (při zadání objednávky online a zvolení klubu v online objednávce). Většinu testů laboratoř zhotovuje do 7 pracovních dnů.
Pro test je potřeba vzorek krve nebo stěru sliznice ústní dutiny. Pokyny k odběru vzorku najdete zde:
www.genomia.cz/pokyny.
Pokud pejsek již byl u nás testován, většinou je možné použít archivovaný vzorek pro další testy. V případě zájmu o přiobjednání dalšího testu pro již testovaného psa nás kontaktujte emailem nebo telefonicky - Kontakty.26.09.2020
linka
!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ke Klubové výstavě !!!
Vážení vystavovatelé,
věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému časovému harmonogramu, ve kterém jsou uvedeny časy posuzování jednotlivých tříd a rozdělení tříd dle katalogových čísel při vysokém počtu přihlášených psů ve třídě. Katalogová čísla a číslo kruhu máte uvedeny na vstupním listě. Co se týče třídy vítězů a veteránů, pro tuto platí stejný čas jako pro poslední část třídy otevřené.

V souvislosti s časovým harmonogramem vyzýváme a zároveň žádáme vystavující, aby se dostavili na místo výstavy ve stanovený čas, aby nedocházelo k nežádoucímu výskytu vyššího počtu lidí v místě výstavy a tato mohla zdárně proběhnout.

Co se týče soutěže "Dítě a pes", i přesto, že nás to mrzí, rozhodli jsme se ji vzhledem k aktuální situaci a opatřeními s tímto souvisejícími (i organizačními) neuspořádat. Pevně věříme, že v budoucnu bude dán touto cestou prostor i nejmladším vystavovatelům a oni si tuto zkušenost užijí.

A nyní k pravidlu 1 pes a 1 vystavovatel: Vzhledem k restrikcím Ministerstva zdravotnictví ČR apelujeme na vystavovatele, aby respektovali přijatá opatření a doporučení a pomohli tím k zdárnému průběhu výstavy. Abychom předešli navazujícím dotazům, účast další osoby by měla být pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech.

V závěru bychom chtěli požádat, aby i nadále vystavovatelé sledovali nove informace, které se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci. Předem děkujeme za dodržování výše uvedeného.
Za organizační výbor
Lenka Šlaufová

Časový harmonogram
Časový harmonogram!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Vyzýváme zájemce, kteří se chtějí dne 28.9.2020 v Poděbradech zúčastnit se svým psem bonitace, aby se neprodleně přihlásili, pokud tak již neučinili. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a souvisejícím opatřením, je přihlášení v den konání bonitace krajně nežádoucí a nemusí být vůbec možné. Děkuji a jsem s pozdravem
Za organizační výbor
Lenka Šlaufová25.09.2020
linka
Upozornění k odběru vzorků laboratoří Genomia:
Dobrý den,
laboratoř Genomia žádá všechny zájemce o odběr vzorků, aby si k odběru vzorku přivezli již vyplněné žádanky. Formulář je ke stažení zde:
https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_pes_zadanka_c.pdf

Dále laboratoř Genomia upozorňuje, že z organizačních a epidemiologických důvodů nebude na místě přijímat hotovost ani platební karty. Všechny platby budou realizované převodem na základě zaslaného potvrzení objednávky. Děkujeme všem za přípravu žádosti a provedení platby výše uvedeným způsobem.
Za organizační výbor
Lenka Šlaufová23.09.2020
linka
42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020 Golf Club Poděbrady
Informace pro vystavovatele:
!!! ZMĚNA ROZHODČÍHO !!!
Vážení vystavovatelé, chtěli bychom Vás tímto informovat, že se nám v důsledku opatření spojených s koronavirem včera omluvila z posuzování MVDr. Ridarčíková. Namísto MVDr. Ridarčíkové bude na nadcházejícící klubové výstavě posuzovat polský rozhodčí pan Grzegorz Robak.
Za organizační výbor
Lenka Šlaufová

Dobrý den,
s velkou obavou sleduji připravované kroky nového pana ministra. Určitě nás bude čekat ještě řada změn, ale již nyní je bohužel jasné, že kromě důsledného dodržování časového harmonogramu, nás bohužel čeká i pravidlo: 1+1, na výstavu bude vpuštěn vždy jen jeden vystavující a pes dle katalogu. Děkuji za pochopení, moc nás to mrzí, ale může být ještě hůř!
Za organizační výbor
Martin Novák22.09.2020
linka
Smuteční oznámení Vážení, dovolte mi, abych Vám oznámil velice smutnou zprávu.

Dne 18. 9. 2020 zemřel pan Ing. Evžen Lojka.

Byl dlouholetým členem klubu, řadu let zastával funkci předsedy klubu a v posledních letech pro klub pracoval ve funkci předsedy DR. Pan Lojka řadu let organizoval kynologické akce, které také vedl. Spolu se svoji ženou se úspěšně podílel i na vlastním chovu buldočků. Věci bral s humorem a vždy rád poradil. Pane inženýre, děkujeme!

Za Výbor KFB – Klubu francouzských buldočků, z.s.
Martin Novák
22.09.2020
linka
42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020 Golf Club Poděbrady
Informace pro vystavovatele:
Dobrý den, vážení vystavovatelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o změnách, které s ohledem na epidemiologickou situaci, zavádíme pro naši 42. Klubovou výstavu, která se bude konat 28. 9. 2020 v Poděbradech.

Posuzování bude probíhat ve venkovních prostorách před hlavní budovou.
V průběhu týdne bude zveřejněn i časový harmonogram výstavy tak, aby se vystavovatelé shromažďovali jen v míře nezbytně nutné.
Zvažte prosím účast ostatních členů rodiny na výstavě. Nechceme zatím nařizovat pravidlo 1+1, ale snažte se přiblížit tomuto „epidemiologickému“ ideálu.
K dispozici bude i venkovní restaurace s přístřeškem pro rychlé občerstvení. Budeme se snažit maximálně eliminovat vstup do uzavřených prostor areálu.

Chtěl bych Vás požádat o maximální ohleduplnost a dodržování předepsaných hygienických předpisů a pravidel. V pondělí nemá být moc příznivé počasí a proto prosím berte i na toto zřetel.

Sledujte prosím v průběhu týdne náš web a FB, kde budeme zveřejňovat další informace popř. změny.

Děkuji a těším se na viděnou
Za organizační výbor
Martin Novák20.09.2020
linka
42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020 Golf Club Poděbrady
Informace pro vystavovatele:
• Prosím, sledujte informace na webu a facebooku.
• Před výstavou doplníme aktuální pokyny a informace.
• Vstupní listy, si prosím, stáhněte na svém účtu v dogoffice.
• Vystavovatelům, kteří se přihlásili přes e-mail, budou během víkendu rozeslány.

Obsazení tříd
Obsazení tříd
16.09.2020
linka


42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020
Golf Club Poděbrady

Přidáni sponzoři výstavy:
PozvánkaHlavní sponzor 42. Klubové výstavy


Ostatní sponzoři:
      JUDr. Ing. Petr Štillip, Ph.D., advokát a insolvenční správce  

  

   

     

  

Sponzoři z řad členů klubu:
• JUDr. Petr Šlauf, advokát
• MVDr. Dana Smolíková - CHS Blizardin
• rodina Vetýškova
• Mgr. Martin Novák
• Kateřina Pejšová - CHS Flat Devils
• JUDr. Lenka Šlaufová
• Denisa Šamánková
• Zdenka Zajíčková - CHS z Vlčích skal09.09.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Eugene Al Isfahán, fawn)
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Alexis White Diamond Bull, žíhaný)01.09.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Arco Liquid Gold, žíhaný)
Vložena nová prezentace - Chovatelské stanice (Liquid Gold)18.08.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Espreso Magdalensmaria Elegans, fawn)13.08.2020
linka
Vložena nová prezentace - Chovatelské stanice (Heart of Crystal)17.07.2020
linka
Bonitace KFB - 28.09.2020, Golf Club Poděbrady, rozhodčí: Ilona Potůčková
Přidány propozice a přihláška:
Propozice
Přihláška
Přihláška11.07.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Ares Explorer Hemprope, fawn)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
•  Tímto bychom chtěli informovat chovatele a majitele francouzských buldočků, že se na území České republiky vyskytla štěňata nestandardních barev (čokoládové a modré).
•  Zároveň apelujeme na chovatele a majitele, aby nechali svým francouzským buldočkům udělat test barev v laboratoři Genomia (www.genomia.cz).
30.06.2020
linka
Bonitace - 20.06.2020 Zruč-Senec Výsledky


42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020, Golf Club Poděbrady
Přidány propozice a přihláška na výstavu:


Pozvánka
Propozice
Přihláška
Přihláška27.06.2020
linka
42. Klubová výstava KFB - 28.09.2020, Golf Club Poděbrady
Přidána pozvánka na výstavu:


PozvánkaHlavní sponzor 42. Klubové výstavy
21.05.2020
linka
Bonitace KFB - 20.06.2020, Zruč-Senec, rozhodčí: Ilona Potůčková
Přidány propozice a přihláška:
Propozice
Přihláška
Přihláška02.05.2020
linka
Vážení vystavovatelé,
vzhledem k aktuální situaci v České republice a s ohledem na nařízení vlády ČR se výbor KFB - Klub francouzských buldočků, z. s. rozhodl zrušit letošní Speciální výstavu, která se měla konat 31. 5. 2020 v Marině Orlík. Rovněž jsme nuceni zrušit bonitaci, která byla plánována ve stejný den.

I přes postupná uvolňování mimořádných opatření nejsme schopni obě akce zorganizovat tak, abychom vládní nařízení dodrželi.

V případě, že nedojde k opětovnému zpřísnění opatření a bude-li ze strany našich členů výraznější zájem o uchovnění jedinců, kteří již mají splněné podmínky účasti na bonitaci, zorganizujeme v průběhu června bonitaci samostatně. Pravděpodobným místem konání by byl Zlonín a přesný termín upřesníme. Poprosím zájemce, aby se neprodleně přihlásili u našeho Výstavního a bonitačního referenta.

Moc nás mrzí, že musíme postupovat tímto způsobem, vyčkávali jsme a doufali, že se podaří naše akce zrealizovat.

Za celý Výbor se na Vás těším při dalších akcích a přeji všem hlavně hodně zdraví!

Mgr. Martin Novák17.02.2020
linka
Vložena nová prezentace - Seznam krycích psů (Xao Dugamale, fawn)04.02.2020
linka
Doplněn plán akcí 2020 - Termíny akcí

Doplněno vyúčtování akcí 2019 a příjmy a výdaje 2019 - Zprávy ekonoma24.01.2020
linka
UPOZORNĚNÍ ČLENŮM KFB !!!
Členský příspěvek na r. 2020 je splatný do 31.1.2020.
•  Řádný člen – 500,- Kč
•  Přidružený člen, důchodce, junior – 250,- Kč
•  Čestný člen – 0 Kč
Č. účtu: 0200005359/0800 (Česká spořitelna)
Var.symbol – uvádějte své telefonní číslo + do poznámky celé jméno

Vložena nová prezentace - Chovatelské stanice (Etter Bohemia)

Vložena nabídka štěňat - Štěňata

Nově zvolení členové výboru:
•   Výbor KFB (Výstavní a bonitační referent)
•   Dozorčí rada KFB (členové Dozorčí rady)10.01.2020
linka
Členská schůze 07.12.2019, Restaurace u Jezera, Zlonín - Zápis + přílohy

linka

ARCHIV UPLYNULÝCH LET

    
© 2024 Klub francouzských buldočků, z.s.  •  Famfulíkova 1139/2, 182 00 Praha 8  •  IČO: 45250260  •  sitemap  Mapa stránek